1800

SALUHALLARNA ANLÄNDER TILL HELSINGFORS.

På 1800-talet skedde handeln med matvaror främst på torg i Storfurstendömet Finlands huvudstad Helsingfors. Först i slutet av århundradet började man planera att flytta handeln in i en täckt saluhall. Den främsta orsaken till detta var den ökade kunskapen om hur mat skulle hanteras hygieniskt. En annan orsak var den oreda som tidvis rådde på salutorgen, och detta ville man undvika genom att flytta matvaruhandeln in i en täckt hallbyggnad. Byggandet av Helsingfors första saluhall – Gamla Saluhallen – inleddes på Södra Kajen nära Salutorget år 1888. Detta årtal är präglat på byggnadens södra fasad, men på grund av försenade leveranser av cement till bygget försenades projektet och saluhallen kunde invigas först år 1889. Byggnaden ritades av Gustaf Nyström, som hade bekantat sig med byggandet av saluhallar i Europas storstäder. Då hallen öppnades hade den 120 försäljningsbås och i hallens mittersta del fanns sex butiker. Enligt reglementet fick man sälja köttprodukter, ägg, smör, ost och trädgårdsvaror i hallen. Vid sekelskiftet flyttades också en del av fiskhandeln från torget till hallen.

1889Gamla Saluhallen öppnas.
1899-1905Första förtrycksperioden pågår, förryskningen av Finland ökar.

1900

FYRA ÅRTIONDEN AV NÖDÅR.

Den första blomstringstiden och livliga byggnadsfasen för Helsingfors saluhallar fick ett stopp med första världskriget 1914-1918 och Finlands inbördeskrig år 1918. Efter några dystra nödår började handeln igen ta fart i början av 1920-talet, då det också byggdes saluhallar i flera andra städer i Finland. I början av 1930-talet drabbades även handeln i Gamla Saluhallen av den världsomfattande depressionen. Handeln hann återgå till det normala under samma årtionde, men efter Vinterkrigets utbrott hösten 1939 följde sex krigsår som prövade Saluhallens verksamhet på många sätt. Det rådde brist på råvaror, de ransonerades noggrant och handeln i Saluhallen hotades också av svartabörshandeln. Mindre bemedlade helsingforsare, som ensamförsörjande och pensionärer, levde under krigsvintrarna tidvis på gränsen till hungersnöd. Efter kriget fortsatte ransoneringen ännu i 10 år, men tillgången till och försäljningen av råvaror ökade snabbt efter år 1945.

1903Sandvikens Saluhall öppnas.
1904Eugen Schauman skjuter Finlands generalguvernör Nikolai Bobrikov i Helsingfors Senat.
1914Hagnäs Saluhall öppnas.
1917Finlands självständighet.
1919-1932Förbudslagen, som förbjuder försäljning av alkohol i butiker och restauranger, är i kraft.
1939Vinterkriget bryter ut.
1944Efter fredsförhandlingarna sluts freden. Kriget fortsätter i Lappland mot tyskarna ända till 1945.
1952Sommar-OS hålls i Helsingfors.
1954Ransoneringen av livsmedel avskaffas.
1956Urho Kekkonen blir Finlands president.
1961Giovanni Tedeschi grundar Finlands första pizzeria i Fredrikshamn.
1970The Rolling Stones uppträder för första gången på Helsingfors Olympiastadion.

2000

NYA SMAKER ANLÄNDER TILL HALLEN TACK VARE EU

I det efterkrigstida Finland avstod man från ransoneringen först år 1954. Under de följande årtiondena återhämtade sig handeln med livsmedel och utbudet blev allt mer mångsidigt. Då Finland anslöt sig till EU år 1995 skedde en avgörande förändring för många av de handlare i Gamla Saluhallen, vars utbud bestod av utländska delikatesser. Bland annat osthandlarna i Gamla Saluhallen fick då tillgång till opastöriserade ostar från Frankrike och andra centraleuropeiska länder. Import och försäljning av dessa ostar var förbjudet i Finland före EU-anslutningen. Tuula Paalanen, ägare av Paalanens ostbutik, minns ändringen som följde.

– Då dessa ostar äntligen uppenbarade sig i ostdisken började en helt ny era inom ostkulturen i Finland, vilket ledde till att även de inhemska ysterierna fick sig ett uppsving med nytt kunnande.

Också på köttsidan skedde stora förändringar i hallen då bland annat italienska, spanska och franska charkuterier, korvar och lufttorkade skinkor anlände till saluhallens diskar. 20 år efter anslutningen till EU kan man konstatera att Gamla Saluhallens utbud är bättre och mångsidigare än någonsin förr i saluhallens historia.

1991Världens första GSM-nätverk tas i bruk i Finland.
1995Finland ansluter sig till EU.
1995Finland vinner VM-guld i ishockey. Segerfest på Salutorget.